ANBI

ANBI Informatie

1. Postadres

Kon. Julianalaan 1b

3956 XJ Leersum

2. Beleidsplan 2019-2020

3. Bestuurssamenstelling

Jolanda Boere, voorzitter

Joost Scheltinga, penningmeester

Ines Slimani, secretaris

4. Beloningsbeleid

De bestuurders worden niet beloond voor hun werkzaamheden. Wel kunnen gemaakte kosten eventueel worden gedeclareerd. Een en ander conform Huishoudelijk Reglement hoofdstuk 10, artikel 2.

5. Financieel Jaarverslag met toelichting 2017

6. Financieel jaarverslag met toelichting 2018

7. Ten aanzien van de balans: de stichting heeft geen activa; het eindresultaat van de jaarrekening (bank- en kassaldo) is daarmee het eigen vermogen van de Stichting