Een geweldig en uniek project!

Een geweldig en uniek project!

Een geweldig en uniek project!

Samen Soepen is zorgen verbinding in een gemeenschap. Ik vind het een geweldig en uniek project. Er komen veel mensen op af, je ontmoet nieuwe mensen en raakt aan de praat met mensen die je van gezicht kent maar nog nooit hebt gesproken. We zien in de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat het samen soepen door steeds meer mensen van alle leeftijden wordt bezocht. Mensen nemen hun buren, familie, vrienden mee. Of ze laten een Mobiel soepje bezorgen bij mensen die door omstandigheden niet kunnen komen. Iedereen doet mee. Dat is precies zoals het moet zijn, samen voor elkaar. Ik denk dat het belangrijk is, in een gemeenschap naar elkaar om te zien.

No Comments