circulair    op weg naar samen soepen

Waarom wij Samen Soepen

Stichting Samen aan de Soep nodigt mensen, organisaties en ondernemers uit om door samen te ‘soepen’, elkaar te leren kennen, met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken aan een inclusieve samenleving. Stichting Samen aan de Soep doet dat door het ontwikkelen en uitvoeren van soepconcepten waarin soep dient als middel om met elkaar ontmoetingsmomenten te creëren voor elkaar. 'Soepen’ wordt hiermee een werkwoord wat staat voor het ondernemenvan stappen om de cohesie binnen – en tussen - netwerken, dorpen, steden, organisaties en ondernemers actief te bevorderen. Samen aan de Soep wil het organiseren van soepen voor iedereen mogelijk en makkelijk maken door het delen kennis en ervaring.

Samen op weg naar heel Nederland ‘soept'

In een wereld waarin groepen mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Wat spanningen oproept, mensen uiteendrijft. Tegelijkertijd geeft één derde van de Nederlanders aan eenzaam te zijn. Naast de toenemende gevoelens van eenzaamheid zien wij tegelijkertijd het verlangen toenemen naar contact, het erbij horen,je thuis voelen in je eigen omgeving, zaken met elkaar delen en je nuttig voelen. Door zoveel mogelijk mensen in verschillende rollen bij het organiseren, maken en eten van soep te betrekken, wordt de onderlinge band versterkt. Waardoor u, ik en jij uiteindelijk weer wij zijn.